Reklamacje

Reklamacje

 

  1. Jeżeli Towar działa wadliwie możesz skorzystać z gwarancji producenta (w przypadku, w którym Towar objęty jest gwarancją) i skontaktować się bezpośrednio z najbliższym autoryzowanym serwisem producenta.
    1. listę autoryzowanych serwisów znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym lub na oficjalnej stronie internetowej / infolinii producenta.
    2. Warto też sprawdzić czy Twój produkt nie jest objęty przez producenta szybkim serwisem door-to-door. Taką informację możesz uzyskać na stronie internetowej / infolinii producenta lub w dokumentacji dołączonej do Towaru.
    3. uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
  2. Możesz też zgłosić reklamacje w naszym Sklepie Internetowym.

Reklamacje wadliwych Towarów, a także reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania naszego Sklepu Internetowego lub Serwisu możesz zgłosić

Informacje powinny zawierać kto zgłasza reklamacje, czego ona dotyczy i opis problemu. ( Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje poinformujemy Państwa )

A. wysyłając email z reklamacją na adres biuro@ladne-lazienki.pl

B . listownie na adres: Sklep ladne-lazienki.pl Republikańska 48, 05-200 Wołomin

Na każdą reklamację otrzymasz odpowiedź. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia reklamacji na wadliwy/niezgodny z umową produkt nasz pracownik skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu ustalenia dalszego postępowania.