Kategorie

Rzetelność

AKTUALNOŚCI !!!


Regulamin

Regulamin sklepu

 

I.                   STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ladne-lazienki.pl , prowadzony przez firmę Hermes-Instal Agnieszka Szybalska z siedzibą w Wołominie przy Republikańska 48 , NIP 125-091-46-58 , REGON: 014991540.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz zostały wykonane zgodnie z europejską normą (jeżeli norma ta jest konieczna dla danego urządzenia).

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.  

8. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez uprawnionego pracownika Sklepu Internetowego .

9. Wysyłając do sklepu internetowego ladne-lazienki zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. 

10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia przyjętego do realizacji  ( złożonego w sklepie )  bez podania przyczyny.             

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.ladne-lazienki.pl można dokonywać poprzez:
• strony internetowe: www.ladne-lazienki.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu
• telefonicznie - dzwoniąc pod numer 22 776 40 94 lub 608 694 636  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 , w tym przypodaku zamówienie jest potwierdzane fakturą pro forma, na podstawie której klient dokonuje płatności całości lub zaliczki.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.

3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu www.ladne-lazienki.pl musi zostać potwierdzone przez Kupującego - weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link, który jest dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. 

4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 5 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl

5.  Potwierdzenie zamówienia przez sklep ladne-lazienki w formie faktury pro forma jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 

6. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@ladne-lazienki.pl lub poczta wysyłając list na adres Hermes-instal Agnieszka Szybalska, ul. republikańska 48 05-200 Wołomin.
6.1 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Hermes-instal wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
6.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.2 Hermes-nstal zwróci konsumentowi wpłate  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, sklep www.ladne-lazienki.pl po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. www.ladne-lazienki.pl oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt. www.ladne-lazienki.pl   Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. od. Wołomin   13 1090 1870 0000 0001 0360 2379 ) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) .

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Towary na specjalne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Informacje o takim statusie towaru klient otrzyma drogą elektroniczną.

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie www.ladne-lazienki.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób następujący:
- Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu formalności związanych z wyborem opcji przesyłka kurierska pobraniowa- wpłata zaliczki


- Przelew bankowy - Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Bank Zachodni WBK S.A. od. Wołomin 13 1090 1870 0000 0001 0360 2379

- Gotówką przy odbiorze  z punktu sprzedazy

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o  koszt pobrania. 

IV. DOSTAWA

1. Czas dostawy produktów oznaczonych na stronach internetowych sklepu www.ladne-lazienki.pl jako dostepne 
wynosi standartowo 7 dni roboczych liczone od dnia wpływu środków pieniężnych na konto sklepu. Sklep internetowy www.ladne-lazienki.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w podanym na karcie produktu w sklepie internetowym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl Maksymalny czas potwierdzenia czasu dostawy wynosi 48 godzin. 

2. Dostawa towaru realizowana jest przez Pocztę Polską oraz ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską . Sklep internetowy www.ladne-lazienki.pl . zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 

4. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem  w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji obsługę sklepu www.ladne-lazienki.pl . Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.ladne-lazienki.pl . zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji. 

5. Koszt dostawy towaru:

Kurierem ustalany indywidualnie do konkretnego artykułu.

 6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością.  


7. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. 
Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego www.ladne-lazienki.pl

V. GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym  www.ladne-lazienki.pl   są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. 

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. 

3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy i fakturę, które należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył jako dowód zakupu. 

4. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania należy zgłosić się do punktu serwisowego odpowiedniego producenta lub importera. Listę punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej towaru lub na stronach internetowych producenta bądź importera. 

5. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się odesłać towar do www.ladne-lazienki.pl w ramach serwisu gwarancyjnego, zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie www.ladne-lazienki.pl Wraz z towarem należy przesłać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który Kupujący otrzyma drogą mailową od pracownika  www.ladne-lazienki.pl

6. W przypadku zwrotu towaru spowodowanego wadą fabryczną www.ladne-lazienki.pl zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy 
w autoryzowanym punkcie serwisowym. Jeżeli występowanie usterki nie zostanie potwierdzone www.ladne-lazienki.pl obciąży Klienta kosztami ekspertyzy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są dostarczane przez firmę www.ladne-lazienki.pl , która zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.ladne-lazienki.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.ladne-lazienki.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę www.ladne-lazienki.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zmianami ). 

5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.ladne-lazienki.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu